Företagsgruppen Liljeholmen
Box 47132
100 74 Stockholm
info@liljeholmen.net
Design & konstruktion: Perlin Systems

Liljeholmen

Liljeholmen har ett mycket citynära läge i direkt anslutning till Södermalm. Området är beläget vid Årstaviken. Goda rekreationsmöjligheter finns även vid sjön Trekanten.

Liljeholmen ligger i direkt anslutning till Essingeleden och Södra Länken och är även en stor knutpunkt för kollektivtrafiken.

I Årstadal/Liljeholmskajen byggs ett stort antal bostäder och i Marievik finns många moderna kontorslokaler.

Närservicen är väl utbyggd med ca 90 butiker i Liljeholmstorget Galleria. Här finns även sjuk- och hälsovård.